1
ประกาศกฎกติกาของเว็บไซต์

 

1.การรับประกันของกลุ่มนี้เราต้องใช้ #การรับประกันแบบมาตรฐาน คือ

1.1 เก๊คืนเต็ม

1.2 หากผู้เช่าต้องการคืนก็ให้ผู้ขายแบ่งปันหัก % ตามสมควรแต่ไม่เกิน 30%

1.3 ต้องรับประกันว่าพระตรงรูปสีพระตรงรูปใน 7 วัน ถ้าไม่ตรงต้องรับคืนโดนไม่มีการหัก%

1.4 หากผู้เปิดนำพระมาเปิดแล้วพระไม่ตรงสีไม่ตรงรูปครั้งแรกเตือนหาโพสขาย 30 วัน ครั้งที่ 2ยึดบัตรทันที

2.กฎกติกาของผู้เช่าหาพระ

2.1 ผู้เช่าต้องอ่านโพสเปิดพระหรือการประมูลให้ครบถี่ถ้วนด้วยนะครับก่อนที่จะเช่าหาหรือร่วมประมูลให้เข้าก่อนร่วมประมูลหรือเช่าหาทุกครั้ง

2.2 การรับประกันความพอใจ 7 วันของกลุ่มนี้คือการรับประกันพระตรงรูปตรงสีกับรูปในการเปิด หากไม่ตรงให้ติดต่อขอคือให้ 7 วัน หากพระตรงรูปตรงสีและเป็นพระแท้กีสามารถคืนได้แต่จะโดนหัก%ตามตกลงกันนะครับ

2.3 เคาะเล่นเคาะแล้วไม่เอาทั้งๆที่พระนั้นแห้พระตรงรูปตรงสีครั้งแรกตักเตือนโดยการบลือกไม่ให้แสดงความคิดเห็น 1 เดือนครั้งที่ 2 บล็อกออกกลุ่มทันที

2.4 หากไม่แน่ใจหรือไม่มีความพร้อมอย่าร่วมประมูลนะครับเพื่อป้องกันปันหาการขัดแย้งกันและกัน

1